Oferta

BADANIA CEMENTU

separateur
Na rynku dostępne są różne badania cementu. Jak wybrać najlepszy na budowę? Zrób badania wstępne!

Badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie

Czego dowiesz się z tego badania?
Poznajesz klasę wytrzymałości spoiwa, a także jego wytrzymałość po określonym czasie.

Norma: PN-EN 196-3

Oznaczenie czasów wiązania, konsystencji normowej i stałości objętości

Czego dowiesz się z tego badania?
Otrzymujesz konkretną informację nt. cementu, którego chcesz użyć. Czy wykazuje stałość objętości?Upewniasz się, że skurcz betonu lub jego pęcznienie – niezależnie od warunków – nie będzie dotyczyło Twojego projektu.

Norma: PN-EN 196-3

Analiza chemiczna

Czego dowiesz się z tego badania?
Sprawdzasz, co tak naprawdę kryje w sobie cement. Poznajesz jego właściwości chemiczne. Sprawdzasz zawartość popiołów lotnych. Sprawdzasz go, zanim zastosujesz w mieszance betonu.

Norma: PN-EN 196-2

BADANIA KRUSZYWA DO BETONU

separateur
Kruszywo to 70% przygotowywanego przez Ciebie betonu. Od wyboru kruszyw zależy konsystencja, urabialność, wytrzymałość, mrozoodporność itd. Jakie badania wykonać, by być pewnym mieszanki?

Nasze rekomendacje badań surowców stosowanych do produkcji betonu:

Oznaczenie składu ziarnowego i zawartości pyłów

Czego dowiesz się z tego badania?
Na podstawie analizy otrzymujesz procentową zawartość danych frakcji w  badanym kruszywie. Przy okazji – dostajesz informację o zawartości pyłów, które mogą mieć wpływ na właściwości mieszanki.

Norma: PN-EN 933-1

Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych

Czego dowiesz się z tego badania?
Zanieczyszczenia niekorzystnie wpływają na właściwości mieszanki betonowej i betonu na każdym etapie – najpierw utrudniają wiązanie, później – zmniejszają wytrzymałość, szczelność, powodują odpryski. Unikasz tego wykonując badanie. Sprawdzasz przed mieszaniem, czy kruszywo jest wolne od zanieczyszczeń.

Norma: PN-EN 1744-1

Oznaczenie mrozoodporności

Czego dowiesz się z tego badania?
Zamrażanie. Rozmrażanie. Zamrażanie. Rozmrażanie. Poddając badaniu próbki kruszyw – sprawdzasz ich odporność na wielokrotne występowanie tych naturalnych procesów.

Norma: PN-EN 1367-1

Oznaczenie nasiąkliwości

Czego dowiesz się z tego badania?
Niska nasiąkliwość kruszywa to niska nasiąkliwość betonu. Sprawdzasz kruszywo szczególnie dla projektów tego wymagających – tych z użyciem betonów hydrotechnicznych czy wodoszczelnych.

Norma: PN-EN 1097-6

Oznaczenie odporności na rozdrabnianie

Czego dowiesz się z tego badania?
Sprawdzasz, czy wybrane kruszywo nadaje się do przygotowania betonu o wysokiej wytrzymałości.

Norma: PN-EN 1097-2

BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU

separateur
Tego typu badania dopasowujemy do Twoich potrzeb, specyfikacji technicznej i wszelkich wymagań.

Dla kogo?

Badania mieszanek i betonu mogą być przeprowadzane zarówno w ramach obsługi konkretnej budowy, jak i u producentów betonu.

Czego dowiesz się z takich badań?

Przede wszystkim – sprawdzasz jakość. Może to być jakość wbudowywanego betonu lub jakość sprzedawanej mieszanki – w ustalonych okolicznościach.

Jak to robimy?

Badanie przygotowujemy według konkretnych, indywidualnych ustaleń. Dzięki mobilnemu laboratorium i doświadczonemu zespołowi – możemy doradzać przy produkcji, dobierać składniki, kontrolować parametry mieszanki betonowej przed wyładunkiem i po wyładunku.

BADANIA BETONU W KONSTRUKCJI

separateur
Zdarzają się sytuacje, w których badanie betonu musi być wykonane w istniejącej konstrukcji.

Nasze rekomendacje badań betonu w konstrukcji:

Odwierty rdzeniowe

Czego dowiesz się z badania?
Otrzymujesz informacje o wytrzymałości, nasiąkliwości i mrozoodporności betonu w konstrukcji.

Norma: PN-EN 12504-1

Badania nieniszczące

Czego dowiesz się z badania?
Dostajesz informacje o szacowanej wytrzymałości betonu w konstrukcji, bez jakiegokolwiek uszkodzenia konstrukcji.

Norma: PN-EN 12504-2

BADANIA ZAPRAW

separateur
Łączenie, wypełnienie lub ochrona - to najczęstsze funkcje zaprawy. Aby faktycznie spełniała swoje funkcje - musi mieć odpowiednie parametry. Jak wybrać najlepszą?

Nasze rekomendacje:

Badanie zaprawy murarskiej

Czego dowiesz się z badania?
Sprawdzasz czas zachowania właściwości roboczych zaprawy, zawartość chlorków, powietrza, gęstość, a także wytrzymałość na ściskanie.

Norma: PN-EN 998-2

Badanie zaprawy tynkarskiej

Czego dowiesz się z badania?
Sprawdzasz właściwości zapraw tynkarskich – wewnętrznych i zewnętrznych. Wśród tych właściwości znajduje się m.in. trwałość, gęstość.

Norma: PN-EN 998-1

BADANIA DOMIESZEK CHEMICZNYCH

separateur
Zmiana właściwości mieszanki betonowej lub stwardniałego zaczynu cementowego, zaprawy lub betonu - to główne zadanie dla domieszek. Warto wybrać od razu taką domieszkę, dzięki której osiągniemy odpowiedni efekt.

Norma: PN-EN 934-1

Dla kogo?

Badania domieszek chemicznych mogą być przeprowadzane zarówno w ramach badań kontrolnych u producentów betonu, u producentów domieszek, jak i w ramach obsługi konkretnej budowy

Czego dowiesz się z takich badań?

Dostajesz informacje o domieszkach, które dają możliwości upłynnienia, uplastycznienia, napowietrzenia, przyspieszenia wiązania, przyspieszenia twardnienia, opóźnienia tych procesów itd.

Jak to robimy?

Badania rekomendujemy w zależności od potrzeb. Możliwe są również badania porównawcze.

BADANIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

separateur
Beton, kruszywa - to nie wszystko. Badamy również wszelkie produkty, prefabrykaty betonowe, czyli: kostki brukowe, betonowe płyty, krawężniki betonowe.Normy: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340,

Dla kogo?

Badania prefabrykatów betonowych kierujemy przede wszystkim do ich producentów.

Czego dowiesz się z takich badań?

Przede wszystkim – dostajesz informację o jakości swoich produktów. W badaniach skupiamy się na wytrzymałości (na ściskanie i zginanie, rozciąganie), nasiąkliwości, mrozoodporności, ścieralności.

BADANIE MIESZANEK ZWIĄZANYCH CEMENTEM, BADANIE STABILIZACJI

separateur
Projekty związane z ciągami komunikacyjnymi mają szczególne wymagania. Mieszanki, które są do nich wykorzystywane podlegają restrykcyjnym normom. Badanie na każdym etapie realizacji projektu, pozwoli spełnić te wymagania.

Norma: PN-EN 14227-1

Czego dowiesz się z badania?

Dostaniesz skład mieszanki, zgodnie z normą oraz informacje o jej właściwościach – w szczególności o wytrzymałości na ściskanie. Badanie kierowane szczególnie do producentów.

SPRAWDZANIE RECEPTUR MIESZANEK BETONOWYCH I BADANIA WSTĘPNE

separateur
Tego typu usługę dopasowujemy do Twoich potrzeb, do specyfikacji technicznej i wszelkich zmiennych.Norma: PN-EN 206

Dla kogo?

Sprawdzanie mieszanek betonowych może  być przeprowadzone zarówno w ramach obsługi konkretnej budowy, jak i u producentów betonu.

Jak to robimy?

Receptury sprawdzamy według konkretnych, indywidualnych wymagań i specyfikacji. Badanie przeprowadzamy godnie z obowiązującymi normami.  Dzięki mobilnemu laboratorium możecie mieć pod kontrolą proces produkcji, używane składniki, parametry mieszanki betonowej przed wyładunkiem i po wyładunku.

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

separateur
Od 1 lipca 2013 r. na terenie Unii Europejskiej, obowiązują określone dla wszystkich warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wśród tych warunków znajduje się system Zakładowej Kontroli Produkcji, który możemy wprowadzić w Twojej firmie.

Dla kogo?

Obowiązek wprowadzenia tego systemu mają wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wewnętrznego sposobu oceny zgodności wytwarzanego produktu. Szczególnie dotyczy to kopalń i zakładów przeróbczych kruszyw, zakładów prefabrykacji, wytwórni betonów towarowych, producentów domieszek chemicznych.

Jak to robimy?

Do sprawy podchodzimy kompleksowo – dbamy o każdy element w trakcie wprowadzania ZKP, ale również później. Opracowujemy dokumentację, szkolimy pracowników, wykonujemy badania wstępne. Jeśli jest potrzeba – przygotowujemy zakład do certyfikacji.  Dbamy o konieczne deklaracje właściwości użytkowych, oznakowanie CE oraz B. Po wprowadzeniu ZKP – oferujemy dalszy nadzór i/lub obecność w czasie inspekcji.

CERTYFIKACJA BETONU TOWAROWEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE 2+

separateur
Od 2017 r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa - beton jest wyrobem budowlanym. W związku z tym - wymagana jest szczegółowa dokumentacja, w której przygotowaniu mamy doświadczenie.

Norma: PN-EN 206:2016-12

Dla kogo?

Dla producentów betonu, od których wymagane jest posiadanie certyfikowanego systemu zakładowej kontroli produkcji dla betonu konstrukcyjnego (system oceny 2+).

Jak to robimy?

Kompleksowo. Przygotowujemy niezbędną dokumentację (zgodną ze wskazanymi w ustawie normami), wdrażamy system Zakładowej Kontroli Produkcji, szkolimy personel, opracowujemy wzory krajowej deklaracji właściwości użytkowych, wzory znakowania (znak budowlany). Po wprowadzeniu ZKP – oferujemy dalszy nadzór i/lub obecność w czasie inspekcji.