website that writes essays using metaphors in writing when you use thus in an essay proper essay outline

Oferta

BADANIA CEMENTU

separateur
Na rynku dostępne są różne badania cementu. Jak wybrać najlepszy na budowę? Zrób badania wstępne!

Badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie

Czego dowiesz się z tego badania?
Poznajesz klasę wytrzymałości spoiwa, a także jego wytrzymałość po określonym czasie.

Norma: PN-EN 196-3

Oznaczenie czasów wiązania, konsystencji normowej i stałości objętości

Czego dowiesz się z tego badania?
Otrzymujesz konkretną informację nt. cementu, którego chcesz użyć. Czy wykazuje stałość objętości?Upewniasz się, że skurcz betonu lub jego pęcznienie – niezależnie od warunków – nie będzie dotyczyło Twojego projektu.

Norma: PN-EN 196-3

Analiza chemiczna

Czego dowiesz się z tego badania?
Sprawdzasz, co tak naprawdę kryje w sobie cement. Poznajesz jego właściwości chemiczne. Sprawdzasz zawartość popiołów lotnych. Sprawdzasz go, zanim zastosujesz w mieszance betonu.

Norma: PN-EN 196-2

BADANIA KRUSZYWA DO BETONU

separateur
Kruszywo to 70% przygotowywanego przez Ciebie betonu. Od wyboru kruszyw zależy konsystencja, urabialność, wytrzymałość, mrozoodporność itd. Jakie badania wykonać, by być pewnym mieszanki?

Nasze rekomendacje badań surowców stosowanych do produkcji betonu:

Oznaczenie składu ziarnowego i zawartości pyłów

Czego dowiesz się z tego badania?
Na podstawie analizy otrzymujesz procentową zawartość danych frakcji w  badanym kruszywie. Przy okazji – dostajesz informację o zawartości pyłów, które mogą mieć wpływ na właściwości mieszanki.

Norma: PN-EN 933-1

Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych

Czego dowiesz się z tego badania?
Zanieczyszczenia niekorzystnie wpływają na właściwości mieszanki betonowej i betonu na każdym etapie – najpierw utrudniają wiązanie, później – zmniejszają wytrzymałość, szczelność, powodują odpryski. Unikasz tego wykonując badanie. Sprawdzasz przed mieszaniem, czy kruszywo jest wolne od zanieczyszczeń.

Norma: PN-EN 1744-1

Oznaczenie mrozoodporności

Czego dowiesz się z tego badania?
Zamrażanie. Rozmrażanie. Zamrażanie. Rozmrażanie. Poddając badaniu próbki kruszyw – sprawdzasz ich odporność na wielokrotne występowanie tych naturalnych procesów.

Norma: PN-EN 1367-1

Oznaczenie nasiąkliwości

Czego dowiesz się z tego badania?
Niska nasiąkliwość kruszywa to niska nasiąkliwość betonu. Sprawdzasz kruszywo szczególnie dla projektów tego wymagających – tych z użyciem betonów hydrotechnicznych czy wodoszczelnych.

Norma: PN-EN 1097-6

Oznaczenie odporności na rozdrabnianie

Czego dowiesz się z tego badania?
Sprawdzasz, czy wybrane kruszywo nadaje się do przygotowania betonu o wysokiej wytrzymałości.

Norma: PN-EN 1097-2

BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU

separateur
Tego typu badania dopasowujemy do Twoich potrzeb, specyfikacji technicznej i wszelkich wymagań.

Dla kogo?

Badania mieszanek i betonu mogą być przeprowadzane zarówno w ramach obsługi konkretnej budowy, jak i u producentów betonu.

Czego dowiesz się z takich badań?

Przede wszystkim – sprawdzasz jakość. Może to być jakość wbudowywanego betonu lub jakość sprzedawanej mieszanki – w ustalonych okolicznościach.

Jak to robimy?

Badanie przygotowujemy według konkretnych, indywidualnych ustaleń. Dzięki mobilnemu laboratorium i doświadczonemu zespołowi – możemy doradzać przy produkcji, dobierać składniki, kontrolować parametry mieszanki betonowej przed wyładunkiem i po wyładunku.

BADANIA BETONU W KONSTRUKCJI

separateur
Zdarzają się sytuacje, w których badanie betonu musi być wykonane w istniejącej konstrukcji.

Nasze rekomendacje badań betonu w konstrukcji:

Odwierty rdzeniowe

Czego dowiesz się z badania?
Otrzymujesz informacje o wytrzymałości, nasiąkliwości i mrozoodporności betonu w konstrukcji.

Norma: PN-EN 12504-1

Badania nieniszczące

Czego dowiesz się z badania?
Dostajesz informacje o szacowanej wytrzymałości betonu w konstrukcji, bez jakiegokolwiek uszkodzenia konstrukcji.

Norma: PN-EN 12504-2

BADANIA ZAPRAW

separateur
Łączenie, wypełnienie lub ochrona - to najczęstsze funkcje zaprawy. Aby faktycznie spełniała swoje funkcje - musi mieć odpowiednie parametry. Jak wybrać najlepszą?

Nasze rekomendacje:

Badanie zaprawy murarskiej

Czego dowiesz się z badania?
Sprawdzasz czas zachowania właściwości roboczych zaprawy, zawartość chlorków, powietrza, gęstość, a także wytrzymałość na ściskanie.

Norma: PN-EN 998-2

Badanie zaprawy tynkarskiej

Czego dowiesz się z badania?
Sprawdzasz właściwości zapraw tynkarskich – wewnętrznych i zewnętrznych. Wśród tych właściwości znajduje się m.in. trwałość, gęstość.

Norma: PN-EN 998-1

BADANIA DOMIESZEK CHEMICZNYCH

separateur
Zmiana właściwości mieszanki betonowej lub stwardniałego zaczynu cementowego, zaprawy lub betonu - to główne zadanie dla domieszek. Warto wybrać od razu taką domieszkę, dzięki której osiągniemy odpowiedni efekt.

Norma: PN-EN 934-1

Dla kogo?

Badania domieszek chemicznych mogą być przeprowadzane zarówno w ramach badań kontrolnych u producentów betonu, u producentów domieszek, jak i w ramach obsługi konkretnej budowy

Czego dowiesz się z takich badań?

Dostajesz informacje o domieszkach, które dają możliwości upłynnienia, uplastycznienia, napowietrzenia, przyspieszenia wiązania, przyspieszenia twardnienia, opóźnienia tych procesów itd.

Jak to robimy?

Badania rekomendujemy w zależności od potrzeb. Możliwe są również badania porównawcze.

BADANIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

separateur
Beton, kruszywa - to nie wszystko. Badamy również wszelkie produkty, prefabrykaty betonowe, czyli: kostki brukowe, betonowe płyty, krawężniki betonowe.Normy: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340,

Dla kogo?

Badania prefabrykatów betonowych kierujemy przede wszystkim do ich producentów.

Czego dowiesz się z takich badań?

Przede wszystkim – dostajesz informację o jakości swoich produktów. W badaniach skupiamy się na wytrzymałości (na ściskanie i zginanie, rozciąganie), nasiąkliwości, mrozoodporności, ścieralności.

BADANIE MIESZANEK ZWIĄZANYCH CEMENTEM, BADANIE STABILIZACJI

separateur
Projekty związane z ciągami komunikacyjnymi mają szczególne wymagania. Mieszanki, które są do nich wykorzystywane podlegają restrykcyjnym normom. Badanie na każdym etapie realizacji projektu, pozwoli spełnić te wymagania.

Norma: PN-EN 14227-1

Czego dowiesz się z badania?

Dostaniesz skład mieszanki, zgodnie z normą oraz informacje o jej właściwościach – w szczególności o wytrzymałości na ściskanie. Badanie kierowane szczególnie do producentów.

SPRAWDZANIE RECEPTUR MIESZANEK BETONOWYCH I BADANIA WSTĘPNE

separateur
Tego typu usługę dopasowujemy do Twoich potrzeb, do specyfikacji technicznej i wszelkich zmiennych.Norma: PN-EN 206

Dla kogo?

Sprawdzanie mieszanek betonowych może  być przeprowadzone zarówno w ramach obsługi konkretnej budowy, jak i u producentów betonu.

Jak to robimy?

Receptury sprawdzamy według konkretnych, indywidualnych wymagań i specyfikacji. Badanie przeprowadzamy godnie z obowiązującymi normami.  Dzięki mobilnemu laboratorium możecie mieć pod kontrolą proces produkcji, używane składniki, parametry mieszanki betonowej przed wyładunkiem i po wyładunku.

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

separateur
Od 1 lipca 2013 r. na terenie Unii Europejskiej, obowiązują określone dla wszystkich warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wśród tych warunków znajduje się system Zakładowej Kontroli Produkcji, który możemy wprowadzić w Twojej firmie.

Dla kogo?

Obowiązek wprowadzenia tego systemu mają wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wewnętrznego sposobu oceny zgodności wytwarzanego produktu. Szczególnie dotyczy to kopalń i zakładów przeróbczych kruszyw, zakładów prefabrykacji, wytwórni betonów towarowych, producentów domieszek chemicznych.

Jak to robimy?

Do sprawy podchodzimy kompleksowo – dbamy o każdy element w trakcie wprowadzania ZKP, ale również później. Opracowujemy dokumentację, szkolimy pracowników, wykonujemy badania wstępne. Jeśli jest potrzeba – przygotowujemy zakład do certyfikacji.  Dbamy o konieczne deklaracje właściwości użytkowych, oznakowanie CE oraz B. Po wprowadzeniu ZKP – oferujemy dalszy nadzór i/lub obecność w czasie inspekcji.

CERTYFIKACJA BETONU TOWAROWEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE 2+

separateur
Od 2017 r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa - beton jest wyrobem budowlanym. W związku z tym - wymagana jest szczegółowa dokumentacja, w której przygotowaniu mamy doświadczenie.

Norma: PN-EN 206:2016-12

Dla kogo?

Dla producentów betonu, od których wymagane jest posiadanie certyfikowanego systemu zakładowej kontroli produkcji dla betonu konstrukcyjnego (system oceny 2+).

Jak to robimy?

Kompleksowo. Przygotowujemy niezbędną dokumentację (zgodną ze wskazanymi w ustawie normami), wdrażamy system Zakładowej Kontroli Produkcji, szkolimy personel, opracowujemy wzory krajowej deklaracji właściwości użytkowych, wzory znakowania (znak budowlany). Po wprowadzeniu ZKP – oferujemy dalszy nadzór i/lub obecność w czasie inspekcji.