BADANIA CEMENTU

Na rynku dostępne są różne badania cementu. Jak wybrać najlepszy na budowę? Zrób badania wstępne!

Nasze rekomendacje badań betonu w konstrukcji:

Norma: PN-EN 197-1:2012

Badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie

Czego dowiesz się z tego badania? Poznajesz klasę wytrzymałości spoiwa, a także jego wytrzymałość po określonym czasie.

Norma: PN-EN 196-3

Oznaczenie czasów wiązania, konsystencji normowej i stałości objętości

Czego dowiesz się z tego badania? Otrzymujesz konkretną informację nt. cementu, którego chcesz użyć. Czy wykazuje stałość objętości?Upewniasz się, że skurcz betonu lub jego pęcznienie – niezależnie od warunków – nie będzie dotyczyło Twojego projektu.

Norma: PN-EN 196-3

Analiza chemiczna

Czego dowiesz się z tego badania? Sprawdzasz, co tak naprawdę kryje w sobie cement. Poznajesz jego właściwości chemiczne. Sprawdzasz zawartość popiołów lotnych. Sprawdzasz go, zanim zastosujesz w mieszance betonu. Norma: PN-EN 196-2


BADANIA KRUSZYWA DO BETONU

Kruszywo to 70% przygotowywanego przez Ciebie betonu. Od wyboru kruszyw zależy konsystencja, urabialność, wytrzymałość, mrozoodporność itd. Jakie badania wykonać, by być pewnym mieszanki?

Nasze rekomendacje badań surowców stosowanych do produkcji betonu:

Norma: PN-EN 12620+A1:2010

Oznaczenie składu ziarnowego i zawartości pyłów

Czego dowiesz się z tego badania?
Na podstawie analizy otrzymujesz procentową zawartość danych frakcji w badanym kruszywie. Przy okazji – dostajesz informację o zawartości pyłów, które mogą mieć wpływ na właściwości mieszanki.

Norma: PN-EN 933-1

Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych

Czego dowiesz się z tego badania?
Zanieczyszczenia niekorzystnie wpływają na właściwości mieszanki betonowej i betonu na każdym etapie – najpierw utrudniają wiązanie, później – zmniejszają wytrzymałość, szczelność, powodują odpryski. Unikasz tego wykonując badanie. Sprawdzasz przed mieszaniem, czy kruszywo jest wolne od zanieczyszczeń.

Norma: PN-EN 1744-1

Oznaczenie mrozoodporności

Czego dowiesz się z tego badania?
Zamrażanie. Rozmrażanie. Zamrażanie. Rozmrażanie. Poddając badaniu próbki kruszyw – sprawdzasz ich odporność na wielokrotne występowanie tych naturalnych procesów.

Norma: PN-EN 1367-1

Oznaczenie nasiąkliwości

Czego dowiesz się z tego badania?
Niska nasiąkliwość kruszywa to niska nasiąkliwość betonu. Sprawdzasz kruszywo szczególnie dla projektów tego wymagających – tych z użyciem betonów hydrotechnicznych czy wodoszczelnych.

Norma: PN-EN 1097-6

Oznaczenie odporności na rozdrabnianie

Czego dowiesz się z tego badania?
Sprawdzasz, czy wybrane kruszywo nadaje się do przygotowania betonu o wysokiej wytrzymałości.

Norma: PN-EN 1097-2


BADANIA MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU

Tego typu badania dopasowujemy do Twoich potrzeb, specyfikacji technicznej i wszelkich wymagań.

Norma dla badań betonu: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-88/B 06250:1988

Dla kogo?

Badania mieszanek i betonu mogą być przeprowadzane zarówno w ramach obsługi konkretnej budowy, jak i u producentów betonu.

Czego dowiesz się z takich badań?

Przede wszystkim – sprawdzasz jakość. Może to być jakość wbudowywanego betonu lub jakość sprzedawanej mieszanki – w ustalonych okolicznościach.

Jak to robimy?

Badanie przygotowujemy według konkretnych, indywidualnych ustaleń. Dzięki mobilnemu laboratorium i doświadczonemu zespołowi – możemy doradzać przy produkcji, dobierać składniki, kontrolować parametry mieszanki betonowej przed wyładunkiem i po wyładunku.


BADANIA BETONU W KONSTRUKCJI

Zdarzają się sytuacje, w których badanie betonu musi być wykonane w istniejącej konstrukcji.

Nasze rekomendacje badań betonu w konstrukcji:

Odwierty rdzeniowe

Czego dowiesz się z badania?
Otrzymujesz informacje o wytrzymałości, nasiąkliwości i mrozoodporności betonu w konstrukcji.

Norma: PN-EN 12504-1

Badania nieniszczące

Czego dowiesz się z badania?
Dostajesz informacje o szacowanej wytrzymałości betonu w konstrukcji, bez jakiegokolwiek uszkodzenia konstrukcji.

Norma: PN-EN 12504-2


BADANIA ZAPRAW

Łączenie, wypełnienie lub ochrona – to najczęstsze funkcje zaprawy. Aby faktycznie spełniała swoje funkcje – musi mieć odpowiednie parametry. Jak wybrać najlepszą?

Nasze rekomendacje badań betonu w konstrukcji:

Norma: PN-EN 998-1:2016-12

Badanie zaprawy murarskiej

Czego dowiesz się z badania?
Sprawdzasz czas zachowania właściwości roboczych zaprawy, zawartość chlorków, powietrza, gęstość, a także wytrzymałość na ściskanie.

Norma: PN-EN 998-2

Badanie zaprawy tynkarskiej

Czego dowiesz się z badania?
Sprawdzasz właściwości zapraw tynkarskich – wewnętrznych i zewnętrznych. Wśród tych właściwości znajduje się m.in. trwałość, gęstość.

Norma: PN-EN 998-1


BADANIA DOMIESZEK CHEMICZNYCH

Zmiana właściwości mieszanki lub stwardniałego zaczynu cementowego, zaprawy lub betonu – to główne zadanie dla domieszek. Warto wybrać od razu taką domieszkę, dzięki której osiągniemy odpowiedni efekt.

Norma: PN-EN 934-2+A1:2012

Dla kogo?

Badania domieszek chemicznych mogą być przeprowadzane zarówno w ramach badań kontrolnych u producentów betonu.

Czego dowiesz się z takich badań?

Dostajesz informacje o domieszkach, które dają możliwości upłynnienia, uplastycznienia, napowietrzenia, przyspieszenia wiązania, przyspieszenia twardnienia, opóźnienia tych procesów itd.

Jak to robimy?

Badania rekomendujemy w zależności od potrzeb. Możliwe są również badania porównawcze.


BADANIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

Beton, kruszywa – to nie wszystko. Badamy również wszelkie produkty, prefabrykaty betonowe, czyli: kostki brukowe, betonowe płyty, krawężniki betonowe, elementy murowane itd.

Normy: PN-EN 1338:2005/AC:2007, PN-EN 1339:2005/AC:2007, PN-EN 1340:2004/AC:2007, PN-EN 771-3+A1:2015-10

Dla kogo?

Badania prefabrykatów betonowych kierujemy przede wszystkim do ich producentów.

Czego dowiesz się z takich badań?

Przede wszystkim – dostajesz informację o jakości swoich produktów. W badaniach skupiamy się na wytrzymałości (na ściskanie i zginanie, rozciąganie), nasiąkliwości, mrozoodporności, ścieralności.


BADANIE MIESZANEK ZWIĄZANYCH CEMENTEM, BADANIE STABILIZACJI

Projekty związane z ciągami komunikacyjnymi mają szczególne wymagania. Mieszanki, które są do nich wykorzystywane podlegają restrykcyjnym normom. Badanie na każdym etapie realizacji projektu, pozwoli spełnić te wymagania.

Norma: PN-EN 14227-1

Czego dowiesz się z badania?

Dostaniesz skład mieszanki, zgodnie z normą oraz informacje o jej właściwościach – w szczególności o wytrzymałości na ściskanie. Badanie kierowane szczególnie do producentów.


PROJEKTOWANIE MIESZANEK BETONOWYCH WRAZ Z DOBOREM ODPOWIEDNICH SUROWCÓW

Tego typu usługę dopasowujemy do Twoich potrzeb, do specyfikacji technicznej i wszelkich zmiennych.

Dla kogo?

Projektowanie mieszanek betonowych może być przeprowadzone zarówno w ramach obsługi konkretnej budowy, jak i u producentów betonu.

Jak to robimy?

Mieszankę przygotowujemy według konkretnych, indywidualnych wymagań i przekazanej specyfikacji. Recepturę mieszanki przygotowujemy zgodnie z obowiązującymi normami. Dzięki mobilnemu laboratorium i doświadczonemu zespołowi – możemy doradzać w procesie produkcji, dobierać składniki, kontrolować parametry mieszanki betonowej przed wyładunkiem i po wyładunku.


ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Unii Europejskiej, obowiązują określone dla wszystkich warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wśród tych warunków znajduje się system Zakładowej Kontroli Produkcji, który możemy wprowadzić w Twojej firmie.

Dla kogo?

Obowiązek wprowadzenia tego systemu mają wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wewnętrznego sposobu oceny zgodności wytwarzanego produktu. Szczególnie dotyczy to kopalń i zakładów przeróbczych kruszyw, zakładów prefabrykacji, wytwórni betonów towarowych, producentów domieszek chemicznych.

Jak to robimy?

Do sprawy podchodzimy kompleksowo – dbamy o każdy element w trakcie wprowadzania ZKP, ale również później. Opracowujemy dokumentację, szkolimy pracowników, wykonujemy badania wstępne. Jeśli jest potrzeba – przygotowujemy zakład do certyfikacji. Dbamy o konieczne deklaracje właściwości użytkowych, oznakowanie CE oraz B. Po wprowadzeniu ZKP – oferujemy dalszy nadzór i/lub obecność w czasie inspekcji.


CERTYFIKACJA BETONU TOWAROWEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE 2+

Od 2017 r. – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa – beton jest wyrobem budowlanym. W związku z tym – wymagana jest szczegółowa dokumentacja, w której przygotowaniu mamy doświadczenie.

Dla kogo?

Dla producentów betonu, od których wymagane jest posiadanie certyfikowanego systemu zakładowej kontroli produkcji dla betonu konstrukcyjnego (system oceny 2+).

Jak to robimy?

Kompleksowo. Przygotowujemy niezbędną dokumentację (zgodną ze wskazanymi w ustawie normami), wdrażamy system Zakładowej Kontroli Produkcji, szkolimy personel, opracowujemy wzory krajowej deklaracji właściwości użytkowych, wzory znakowania (znak budowlany). Po wprowadzeniu ZKP – oferujemy dalszy nadzór i/lub obecność w czasie inspekcji.

Badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie

Czego dowiesz się z tego badania? Poznajesz klasę wytrzymałości spoiwa, a także jego wytrzymałość po określonym czasie. Norma: PN-EN 196-3